Recension av Peacemaker på HBO MAX!

ajsd oajdsoijasdoiajsd aoisdj aoijd asdpaosd paosdpoasj dapsjd aojsd aoisjd aoisjd aosijd aosijd aosijd aosidj aosidj aosidj aosidj aoidj aoisdj aosidj aosidj aosijd aoisjd aoisjd aoisjd aoisjd oaisjd oaisjd oaijsd oaisjd oaisjd oaijd aoijsd aosidj aosidj aoisdj oiasjd o

Betyg: 4 av 5

Överlappande kolumner

Twenty Twenty-One innehåller även en överlappningsstil för kolumnblock. När ett kolumnblock är markerat kan du öppna panelen ”Stilar” i redigerarens sidopanel och välja blockstilen ”Överlappande” för att prova den.

Lägg till blockmönster

Blockmönster är fördesignade grupper av block. Du lägger till ett mönster genom att trycka på knappen Lägg till block [+] i verktygsfältet i övre delen av redigeraren. Byt till fliken Mönster under sökfältet och välj ett mönster.

Rama in dina bilder

Twenty Twenty-One innehåller stiliga ramar för ditt innehåll. När du har markerat ett bildblock kan du öppna panelen ”Stilar” i redigerarens sidopanel och välja blockstilen ”Ram” för att aktivera den.